امیرارسلان افراسیابی مديريت سرمایه انسانی RETURN
Amir Arsalan Afrasiabi نشاني : تهران خيابان شریعتی بالاتر از خیابان وحید دستگردی (ظفر )نبش کوچه آبان شماره 1320 طبقه چهارم

تلفن : 29461400 دورنگار : 26410848

آدرس پست الكترونيكي : Afrasiabi@AlborzIns.Com