محمد غلامزاده مديريت امور مالي RETURN
Gholamzadeh نشاني : تهران خيابان شریعتی بالاتر از خیابان وحید دستگردی (ظفر )نبش کوچه آبان شماره 1320 طبقه سوم

تلفن : 29461300 دورنگار : 26410845

آدرس پست الكترونيكي : Gholamzade@BimehAlborz.IR