مجید نادری معاونت توسعه منابع و پشتیبانی RETURN
Majid Naderi نشاني : خ شريعتي بالاتر از ظفر نبش کوچه آبان پلاک 1320 ساختمان شماره 1 بيمه البرز

تلفن : 21_29461520 دورنگار : 26410841

آدرس پست الكترونيكي : Naderi@BimehAlborz.ir